Ydelser

Individuel terapi

Jeg tror på, at når livet gør ondt eller er besværligt, kan professionel, seriøs og omsorgsfuld hjælp være uvurderlig på din vej mod positiv forandring, ny udvikling og øget tilfredshed i dit liv.

For mig handler det altid om den virkelighed du er i her og nu, når jeg laver terapi!
Det er her og nu terapien skal have betydning og skal være med til at gøre dig mere tilfreds i dit liv.
Det betyder, at vi skal se på din fortid der hvor det er relevant, men det skal hele tiden forholdes til din virkelighed som den er i dag.
Her “sopper” vi derfor ikke rundt i din fortid og lader det hele være “mors og fars skyld”. Mor og far – og andre – har stor betydning i vores liv, men vi er selv herre over at arbejde for at blive tilfredse i vores liv i dag.
At arbejde terapeutisk handler derfor, for mig, om at hjælpe dig til at blive mere kompetent til at leve et liv, der kan gøre dig tilfreds.
Jeg arbejder i terapien med at udvikle livskompetencer!
Senest har jeg uddannet mig som metakognitiv terapeut, som er en retning, der har dokumenteret effekt på trivsel og overskud.

Psychotherapist Office Interior

Coaching

Har du brug for at styrke dine kompetencer og forbedre udnyttelsen af dit potentiale.

Vil du arbejde med de udfordringer du står i her og nu, med henblik på at klare dig bedre i fremtiden?

Har du ikke så meget brug for at kigge bagud, men brug for at få hjælp her og nu til at folde dit potentiale ud i fremtiden?

Så er coaching noget for dig.

Proceskonsulent

Jeg hjælper gerne mennesker, som gerne vil udvikle sig…

  • Udviklings- og forandringsprocesser,
  • Supervision af personalegrupper eller ledere,
  • Konflikthåndtering,
  • stress,
  • kommunikation,
  • individuel udvikling,
  • team udvikling,
  • coaching
  • Psykisk arbejdsmiljø – hvad skaber tilfredshed?


Certificeret til DISC personprofil.
Certifiseret til JTI personprofil
Certifiseret til Five Behaviors

– værktøjer, som er et rigtig godt afsæt for udviklingsforløb – individuelt, i et team eller en medarbejder-gruppe.

Counselor with people sitting in circle during group therapy, talking

Supervision til mennesker der arbejder med mennesker

Jeg tilbyder supervision individuelt og i grupper.

Når man arbejder med mennesker kan man indimellem opleve, at det sniger sig ind under huden på en, og man har brug for at få hjælp til at forholde sig til ens tanke- og følelsesmæssige involvering i situationen.

Det kan være en stor hjælp til både at rumme og at forholde sig rationelt til de svære situationer man uvægerligt vil møde i arbejdet med andre mennesker og deres udfordringer.

Når man arbejder med andre mennesker er det sig selv man bruger, og man kan derfor komme i spil på måder, som det er relevant at få forholdt sig til, sammen med en ekstern part.